Ordinær generalforsamling i PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 30. juni 2020 kl. 16.00 i den nye konferencesal hos
PFA Pension,
Sundkrogsgade 4,
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag fremsat af bestyrelsen er vedlagt som bilag i denne meddelelse.

På grund af Covid-19 opfordrer vi kraftigt til, at du overvejer din og en eventuel ledsagers eller rådgivers fysiske deltagelse på generalforsamlingen. Der vil være mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved fuldmagtsafgivelse, der kan afgives via Investorportalen.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 15. juni 2020 på investorportalen her eller ved henvendelse til foreningen på 39 17 60 87 (hverdage mellem kl. 9 og 16) og skal ske senest den 26. juni 2020.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 23. juni 2020.

Der kan foretages tilmelding til generalforsamlingen her.

Du kan læse dagsorden samt fuldstændige forslag her: